Fiilisluotsi® tuo ikäihmisen oman äänen kuuluviin ja auttaa ammattilaisia arvioimaan tuen tarvetta.

Fiilisluotsi® ikäihmisten tueksi

Helppokäyttöinen ja
graafinen työkalu

Fiilisluotsi® tuo ikäihmisen kanssa tehtävään työhön uuden, graafisen ja erittäin helppokäyttöisen työkalun. Sovellus on kehitetty ja testattu yhteistyössä sote-alan asiantuntijoiden, työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa.

Sovelluksen helppokäyttöinen käyttöliittymä on suunniteltu ikäihmiselle ja se kerää subjektiivista dataa eli asiakkaan "omin sanoin kerrottua"-dataa. Fiilisluotsia voi käyttää joko älypuhelimella tai tabletilla, jossa on verkkoyhteys. Jotta ikäihmiset voivat paremmin arjessa.

Oma ääni kuuluviin,
omaan tahtiin

Fiilisluotsi® on helppokäyttöinen ja graafinen sovellus itsearvioinnin tueksi arkiselviytymisestä omaan tahtiin ja tuomaan asiakkaan omaa ääntä näkyvämmäksi. Fiilisluotsi mahdollistaa arvioida itse samoja asioita, kuin ammattilainen ja tukee asiakkaan autonomiaa, kun ikäihminen itse tuottaa osan dokumentoinnista.

Fiilisluotsiin ikäihminen voi kirjata päivän tapahtumat, niiden sujumisen, tunteet ja päivän askareisiin saadun avun. Sovellusta voi hyödyntää ikäihmisten hyvinvoinnin, palvelutarpeen ja arkielämän tukemiseen.

Tieto ammattilaisen
tukena ja apuna

Fiilisluotsi® on digitaalinen työkaveri ammattilaiselle laadukkaan työn tueksi. Sovellus täydentää tärkeitä kohtaamisia asiakkaan ja ammattilaisten kanssa, tukee resurssien käyttöä kohdennetusti, palveluiden kohdentamista yksilöllisesti ja oikea-aikaisesti sekä mahdollistaa yksilöllisemmän ja laadukkaamman tuen ikäihmiselle.

Oivallinen työkalu ammattilaisille osallistaa ikäihminen itse arvioimaan omaa arkeaan ja sen sujumista esimerkiksi kotiin vietävien palveluiden, RAI-arvioinnin tai/ja palvelutarpeen arvioinnin tueksi.

Palautteita ikäihmisiltä ja ammattilaisilta

"Juuri tällaista tarvitaan, jotta voisin olla ihminen ja persoona loppuun saakka."

- Kotona asuva ikäihminen

”Päivittäisen rutiinin aikaansaaminen, kommunikoinnin väline.”

- Kotona asuva ikäihminen

”Päiväkirjana, muistin tukena. Tietoa lapsille, omaisille tai hoitohenkilökunnalle.”

- Kotona asuva ikäihminen

"Tuo turvaa, ja voi tuoda jollekin sisältöä päivään.”

- Kotona asuva ikäihminen

Ennaltaehkäisevää
sote-työtä

Noin 20% asiakkaista kuluttaa yli 80% koko terveydenhuollon resursseista. Esim. Ehkäisemällä yhden lastensuojelun sijoituksen, mahdollistetaan jopa 400 käyntiä nuorisopsykiatrian poliklinikalla tai 3000 tuntia kotipalvelua tai intensiivistä perhetyötä 7 vuodeksi.

Fiilisluotsi® on opiskeluhuollon ja sote-työn tarpeisiin suunniteltu sovellus, joka sujuvoittaa ja syventää ammattilaisten ja lasten, nuorten, perheiden ja ikäihmisten välistä vuorovaikutusta, vahvistaa asiakkaiden tunnetaitoja, osallisuutta sekä auttaa resurssien oikea-aikaisessa kohdentamisessa.

Sote-alan digitalisaation edelläkävijä

Fiilisluotsin kaltaista ei ole toista. Se on innovatiivinen, ajankohtainen ja kustannustehokas ratkaisu sote-alan uudistamiseen ja kehittämiseen. Fiilisluotsin takana on pieni ja ketterä tiimi, joka tekee töitä täydellä sydämellä.

Asiakaslähtöisyys
ja ketterä kehitys

Kaikki lähtee asiakkaista – lapsista, nuorista, aikuisista, senioreista, perheistä, ammattilaisista, hyvinvointialueista ja yritysten tarpeista. Kuuntelemme, välitämme ja kehitämme palvelukonseptia eteenpäin yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää tai sovitaan lyhyt Fiilisluotsin etäesittely.

Haluatko tukea paremmin asiakkaasi hyvinvointia arkielämässä?
Kiinnostaisiko yhteistyö?

Ota rohkeasti yhteyttä

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Maria Ruuskanen

044 5002672